Coaching

Individuel, personlig ledelsescoaching

Ledelse er langt fra bare et spørgsmål om opgaveplanlægning, økonomiopfølgning og  MUS-samtaler.
Ledelse er i fokus som aldrig før, og lederrollen idag er kompleks og krævende.
Ledere står ofte alene med afgørende beslutninger, der skal træffes, under pres for både at tilgodese medarbejderes trivsel og skabe en god bundlinje.

Når en leder hviler i sig selv, er tryg i rollen, er bevidst om sine styrker, tør uddelegere til og inddrage medarbejder fuldt ud og udnytte alle forhåndenværende kompetencer, skabes de bedste forudsætninger for at sikre positive resultater for den enkelte og virksomheden.

Igennem individuel/personlig coaching kan du blive afklaret, og klædt på til at varetage din rolle som leder.
Igennem fortrolig samtale  og refleksion kan du få en sikker fornemmelse for din unikke lederprofil og de styrker du kan sætte i spil, når hverdagens udfordringer skal løses.

Den individuelle/personlige ledelsescoaching kan:

  • hjælpe dig med at udvikle dit personlige lederskab
  • hjælpe dig til at identificere styrker og svagheder, både hos dig selv og i organisationen
  • hjælpe dig med at definere dine personlige succeskriterier, behov og strategier
  • hjælpe dig med at finde dine indre ressourcer

Livet bliver ikke nemmere, du bliver bare stærkere

Kontakt mig og få en uforpligtende snak om hvad Coaching kan gøre for dig og dit team.

Ring på +45 42753518 eller udfyld nedenstående og jeg vender tilbage til dig.