IT projektleder, leverandørstyring & projektafgrænsning

Om Freese Consulting

Jeg har igennem de seneste 25 år arbejdet intensivt med alle aspekter af projektgennemførelse i IT-branchen.

Det har givet mig en meget dyb viden om og forståelse for alle faserne i et projektforløb – fra ide fase til servicering af systemerne i driftssituationen.
Ligeledes har jeg stor erfaring med at samarbejde med og fastholde gode relationer til såvel kunder som leverandører på alle niveauer.

Min tilgang til nye opgaver bærer præg af min erfaring med komplekse, projektorienterede opgaver, i organisationer under kontinuerlig udvikling og forandring.

Nøgleværdier:

  • Engagement
  • Entusiasme
  • Integritet og troværdighed
  • Empati – projekter handler meget om mennesker og samarbejde
  • Grundighed