Coaching

Team coaching

Teamcoaching kan hjælpe dig til at skabe de mest optimale rammer for trivsel i dit team.

Trivsel skaber tryghed, og det giver grobund for arbejdsglæde, motivation og fremdrift, og så skabes resultaterne.
Hvordan du og dit team tilgår hverdagens problemstillinger og udfordringer afgør hvor godt i lykkes.
Hvad enten der er tale om mindre afgrænsede indsatser i virksomheden, eller større opgaver på tværs af organisationen så kan team coaching kan hjælpe dig og dit team med at stille skarpt på:

  • At fastlægge FÆLLES mål, og tage ANSVAR for disse mål
  • At kortlægge reelle forhindringer for målopnåelse – og synliggøre muligheder for at overkomme disse forhindringer .
  • Give teamet indsigter i hvad der virkeligt driver og motiverer dem til at nå i mål
  • Sikre at teamet kan håndtere konflikter og modstand konstruktivt.
  • Et fælles og afstemt arbejdsgrundlag for teamet,som alle medlemmer tage ejerskab på
  • Sikre erfaringsopsamling/læring, så væsentlig viden opsamlet i forløbet forankres i virksomheden

Kontakt mig og få en uforpligtende snak om hvad Coaching kan gøre for dig og dit team.

Ring på +45 42753518 eller udfyld nedenstående og jeg vender tilbage til dig.